Breaking News
Home » Hỗ trợ » Danh bạ web sức khỏe

Danh bạ web sức khỏe

Sở Y Tế TP Hồ Chí Minh

Trang Thống kê y tế với các số liệu thống kê hàng năm về mạng lưới y tế TP HCM, tình hình sức khoẻ người dân thành phố và kết quả các hoạt động phòng chống dịch, khám chữa bệnh…

Thông tin Y học Việt Nam

Viện Công nghệ thông tin – Thư viện Y học trung ương

Cục quản lý dược

Cục Quản lý dược là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện pháp luật, chỉ đạo, điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực dược và mỹ phẩm trong phạm vi cả nước.

Bộ y tế

Cổng thông tin điện tử: Bộ y tế Việt Nam

Tổng cục dân số – Kế hoạch hóa gia đình

Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình là tổ chức thuộc Bộ Y tế thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước về dân số – kế hoạch hóa gia đình, bao gồm các lĩnh vực: quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*