Breaking News
Home » Bảo hành sản phẩm » Các thiết bị kiểm chuẩn

Các thiết bị kiểm chuẩn

Với phương châm “mang lại lợi ích cho khách hàng là trên hết”, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của CÔNG TY AN THÁI đã có mặt trên toàn quốc và hệ thống bảo hành bảo trì sản phẩm của CÔNG TY AN THÁI cũng có mặt trên toàn quốc.

Thiết bị kiểm chuẩn cho Máy đo huyết áp

Thiết bị kiểm chuẩn cho Máy đo huyết áp 1

Thiết bị kiểm chuẩn cho Máy xông khí dung

Thiết bị kiểm chuẩn cho Máy xông khí dung 1


Thiết bị kiểm chuẩn cho nhiệt kế đo tai

Thiết bị kiểm chuẩn cho Máy xông khí dung 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*